Hoa ban công chung cư

Một số loại hoa cửa hàng cung cấp trọn gói cho quý khách hàng .

BẢNG GIÁ HOA SÂN VƯỜN MỚI NHẤT 

1 Chầu bà 140.000 VND
2 Cọ nhật 70.000 VND
3 Cúc Indo 150.000 VND
4 Dạ Yến Thảo 150.000 VND
5 Đô Na 80.000 VND
6 Dương xỉ 40.000 VND
7 Gia nhật 140.000 VND
8 Hạt Dưa Xanh 100.000 VND
9 Hoa hồng 150.000 VND
10 Kim ngân tài lộc 200.000 VND
11 Lộc chuc 150.000 VND
12 Mai địa thảo 100.000 VND
13 May mắn 140.000 VND
14 Ngọc Ngân 150.000 VND
15 Ngọc Thảo 90.000 VND
16 Phong nữ thảo 30.000 VND
17 Sen hải đường 100.000 VND
18. Đất hữu cơ trồng cây 10kg : 40.000 VND


1. Cọ nhật


2. Cúc indo

3. Chầu bà

4. Dạ yến thảo

5. Dương xỉ

6. Đô na

7. Gia nhật

8. Hạt dưa xanh

9. Hoa hồng 


10. Kim ngân tài lộc

11. Lộc chúc

12. Mai địa thảo


13. Cây may mắn

14. Cây ngọc ngân

15. Cây ngọc thảo

16. Cây phong nữ thảo

17. Cây sen hải đường

18. Đất nền hữu cơ trồng câyKhông có nhận xét nào:

Tin tức