BANG GIA

BANG GIA

Chúng tôi chỉ phân phối duy nhất 1 loại sàn gỗ với 2 hình thức duy nhất:

1. Loại 6 nan : Giá 45.000đ/tấm
Chi tiết xem tại:
http://sango-xuatkhau.blogspot.com/p/san-go-ikea-loai-6-nan.html


2. Loại 20 nan : Giá 38.000đ/tấm ( áp dụng đến 30/07/2015)
Chi tiết xem tại:
http://sango-xuatkhau.blogspot.com/p/san-go-ikea-loai-20-nan.htmlTin tức